Styrelse och processledning

Det övergripande ansvaret för hela Triple Steelix ligger hos en styrelse där Martin Mueller är ordförande. Styrelsen består av representanter från näringsliv, samhälle och forskning i regionen. Styrelsen utses av Jernkontoret, Triple Steelix huvudman.
Processledaren utgör den verkställande ledningen för Triple Steelix.

Processledare

Larz Ignberg, Processledare
Tiina Ohlsson, Biträdande processledare

Styrelsen

Martin Mueller, Sandvik, ordförande
Monika Jönsson, Region Dalarna
Carina Åkerberg, Region Gävleborg
Roger Hydén, Enerco
Marie-Louise Falkland, Outokumpu
Håkan Öjerbring, Jernkontoret
Marie Klingberg Allvin, Högskolan Dalarna
Ylva Fältholm, Högskolan i Gävle