Resurseffektivisering

Foto: Jernkontoret

Stora mängder energi och råvaror används i ståltillverkningen, vilket resulterar i restenergi och restprodukter.

Mycket har gjorts under senare år för att minska stålindustrins avtryck på miljön. Sett till hela livscykeln är, oavsett avtrycket vid tillverkningen, stål ofta ett betydligt bättre miljöval än konkurrerande konstruktionsmaterial.

Det finns dock en stor potential i att ytterligare minska resursutnyttjandet i alla produktions och affärsled. Detta skapar affärsmöjligheter för små och medelstora företag, som genom nya innovationer och affärsmodeller kan nyttja det som stålverket inte kan återanvända.

Stålindustrins vision antogs 2013 och sträcker sig till 2050. Den lyder:
– Vi leder teknikutvecklingen: Vår forskning och innovation revolutionerar tekniken i framtidens samhällen. Våra stål utmanar ständigt teknikens gränser