En attraktiv bransch för framtidens medarbetare

Inget stål blir starkare och ingen marknad blir större utan kompetenta och motiverade medarbetare. Gamla föreställningar om industrin, nya livsideal, könsstereotypa yrkes- och utbildningsval och demografiska förändringar medför att företag idag har svårare att hitta rätt kompetens.

Innovation och tillväxt genom attraktivitet och kompetens främjas av insatser som säkerställer kunskapen om det aktuella och långsiktiga kompetensbehovet, samt:

Ökar förståelsen om strukturer, föreställningar och traditioner
Säkerställer fokus på genus inom alla aktiviteter och projekt
Ökar affärsdriven interaktion mellan traditionella verksamheter och nya tjänsteföretag samt kunskapsutveckling och insatser för innovativ organisering