Om YCEAS

EUlogo_v_RGB

Internationell sommarskola för forskare

Efter tre framgångsrika och högt värderade internationella sommarskolor (NSCAS) och med ett växande internationellt nätverk har vi bestämt oss för att kalla sommarskolan, ”Young Global Excellence in Advanced Steel” (YCEAS).

Sommarskolan erbjuder doktorander en unik möjlighet att träffa några av de mest kända forsknings- och innovationsgrupperna från några av världens ledande företag och universitet specialiserade på avancerat stål.

Det är en inspirerande fjorton dagar med medstudenter, föreläsningar, kunskapsutbyte, industribesök och sociala aktiviteter.

Det är en utmärkt möjlighet att bygga ett mycket värdefullt professionellt och personligt nätverk.

Det ger deltagarna en upplevelse för livet!

För mer information: http://yceas.se

Partners

Företag

Universitet

Kommuner

Instutitioner

Regioner