SIMIS

Strategisk Internationell Marknadsorientering för SMEs

Projekt SIMIS för snabbare och effektivare internationalisering av innovativa företag drogs igång november 2016 med succé och stor entusiasm där konkreta frågor ställdes till företagen för att starta det strategiska marknadsarbetet med ett tydligt fokus. En första grupp av företag har startat.

Begränsad marknad
Den svenska marknaden är begränsad för högteknologiska, nischade produkter från svensk stål- och verkstadsindustri. Det finns många innovativa företag som har en stor tillväxtpotential på den internationella marknaden. Därför är det viktigt att utveckla företagens kunskap och kompetens om internationalisering. Det gör vi i projektet SIMIS genom att bygga vidare på varje företags affärsidé och stegvis arbeta fram en marknadsstrategi.

Arbetet stöds av forskare från den ekonomiska institutionen på Högskolan i Gävle som har gedigen kunskap om vilka faktorer som ger svenska företag framgång på en internationell marknad. Deltagande företag testar och bygger stegvis upp en modell för effektiv internationalisering anpassad till innovativa högteknologiska företag. Metoden ger snabb och tryggetablering.

Helt unika tekniklösningar och processer utmärker deltagarna, Inresol, SSY (Swedish Steel Yachts), Ortic, ScanArc, Radarbolaget. Alla representerar de den svenska innovationskraften och är efterfrågade på den internationella marknaden.

Proaktivitet och målinriktat arbete
En kärnfråga är att vara proaktiv som företag och arbeta målinriktat för att snabbt nå rätt position på den önskade marknaden. I projektarbetet tar vi upp viktiga aspekter för att vara konkurrenskraftig internationellt och skapa förutsättningar för att ingå i nya värdekedjor.

Starten gick den 14 november 2016 med en första träff och diskussion om målet och strategin för ett lyckat marknadsarbete som ska genomsyra företags värdegrund. Arbetet fortsatt 2017 med regelbundna projektmötena.

Hela projektet är en fullskalepilot där vi bygger upp mer erfarenhet för marknadsorientering av mindre, innovativa företag. Resultatet blir en modell för små och medelstora företag inom stål- och verkstad för snabb internationalisering genom ett marknadsorienterat fokus i hela företagets verksamhet.