CEB

Cirkulär ekonomi i Bergslagens verkstadsindustri

Triple Steelix 2.0 har tillsammans med Högskolan Dalarna, IUC (Industriellt Utvecklingscenter Dalarna AB) och Stiftelsen Dalarna Science Park beviljats ett bidrag på 993 500 kr till projektet Cirkulär ekonomi i Bergslagens verkstadsindustri.

-Vi är väldig glada att Vinnova ser innovationspotentialen i projektet som gör att de stöttar oss finansiellt i denna utveckling, säger Nicklas Tarantino, Projektledare Triple Steelix 2.0. Projektet pågår fram till slutet av augusti 2018 och syftar till att tillsammans med partners ge bättre kunskap om förutsättningar, möjligheter, utmaningar och hinder för Bergslagens verkstadsföretag att tillämpa cirkulär ekonomi.

Projektet möter också indirekt frågeställningar och behov inom uppkopplad industri och nya material då lösningen för att arbeta cirkulärt i verkstadsindustrin kan innebära, digitalisering, ”big data”, smarta material, additiv tillverkning, 3D-printing m.m. Härigenom korresponderar projektet mycket väl med regeringens ”Nyindustrialiseringsstrategi”.

Motiv för beslut
Projektförslaget syftar till att praktiskt hjälpa företag inom verkstadsindustrin med att identifiera och implementera cirkulära lösningar och system. Deltagande aktörer bedöms relevanta. Projektförslaget bedöms ha hög potential på regional nivå. Det är viktigt att projektförslagets resultat sprids då potential att bidra på nationell nivå bedöms som hög.

http://www.vinnova.se

http://www.dalarnasciencepark.se

http://www.iucdalarna.se/

Samarbetspartners

Företagspartners

För mer informationen om cirkulära affärsmodeller som en möjlighet för Bergslagens verkstadsindustri
http://getcircular.se/