Stål är av vikt för lättare konstruktioner!

Det Strategiska InnovationsProgrammet (SIP) LIGHTer’s andra internationella konferens lockade ett hundratal deltagare från sex nationer. Mötet hölls i Göteborg 22-23 november och tog fasta på hur man via materialutveckling kan bidra till en hållbarare värld.

Triple Steelix deltog med en poster som berättade om vilka möjligheter det finns att använda avancerade stål för att minska vikten i många tillämpningar, inte minst inom fordonsindustrin. En minskad vikt i produkter medverkar till en mera effektiv användning av material, minskda miljöpåverkan och minskade kostnader för t.ex. transporter.

 

Mycket forskning bedrivs idag där även kompositer, avancerade material som grafen, lättmetall och även naturmaterial används för att via viktminskning minimera resuranvändandet i världen. Ett studiebesök gjordes på Volvo där nyttan av höghållfasta, och ultrahöghållfasta stål demonstrerades i konstruktioner för att minimera risken för personskador vid olyckor. En av Volvos visioner är idag att ingen i hela världen ska omkomma eler svårt skadas vid en olycka där en Volvovil är inblandad!

 

Föredrag av intresse för Triple Steelix arbetsområden inom additiv tillverkning av metaller samt användning av avancerade stål inom offshore hölls av representanter från bl.a. Siemens Turbomachinery och Stena Teknik.