Vill du vara med på nya marknaden inom Offshore mot en hållbar framtid?

Världen upplever en ökad elanvändning t.ex. trender med elbilar. Om ca 20 – 30 år är planen hos EU och många andra länder att all el skall komma från förnyelsebara energikällor. Ett ökat intresse riktas därför mot bl.a. havsenergi.

 

Den nya marknaden kommer ha stora behov av olika leverantörer av material, konstruktion, produktion, komponenter, produkter, system, lösningar, tjänster, service och underhåll.

 

Många olika teknologier och innovativa tillämpningar och affärsmodeller kommer kunna bidra till effektiva, tillförlitliga och smarta lösningar t.ex. inom automation, avancerad konstruktion och produktion, logistik, Big data, GIS, positionering, IoT, sensor- och reglerteknik, m.m.

 

Vi vänder oss till svenska företag som är nyfikna och öppna för hjälp att hitta lönsamma & hållbara affärer och bli nytänkande leverantör på en mycket spännande, gryende och global marknad inom Offshore – förnyelsebar energi – Vågkraft, Havsbaserad vindkraft och tidvatten.

 

Ni finns redan inom offshoremarknaden och ser utvecklingspotential eller vill komma in på denna spännande expansiva marknad eller är nyfikna på vad som händer inom offshoreområdet och ser utvecklingsmöjlighet genom samverkan med nya aktörer.

 

Du som företag erbjuds i et samarbetsprojekt: information, olika arrangemang, kontakter, nätverk och möjligheter där målet är att identifiera utmaningar som kan bli nya utvecklingsprojekt viilka kan hjälpa och stärka svensk industri till nya affärer och tillväxt.

 

Vilka är vi och varför?
Några av Sveriges starka Innovationsmiljöer har startat ett mycket spännande samarbetsprojekt Nya framtida värdekedjor för Offshore med syftet att skapa tillväxt hos svensk industri inom en helt ny global och växande bransch. Samarbetspartners till Triple Steelix i projektet är bl.a. Offshore Väst / RISE, Automation Region och FPX. Målet är att identifiera 4-5 värdekedjor där nya kontakter, ny teknik och kanske även affärsmodeller möts och leder till lika många operativa utvecklingsprojekt. Och självklart hoppas vi på kontakter som även gynnar den dagliga verksamheten. Projektet pågår under ca 2 år och delfinansieras av ERUF (Europeiska regionala utvecklingsfonden) via Tillväxtverket.

 

Tycker du att det låter intressant?

 

Ta då chansen och var med och hitta nya affärsmöjligheter!
Kontakta Gert Westergren,
Triple Steelix 2.0,
gert.westergren@triplesteelix.se,
Mobil: 070 220 71 54