Svenskt stål biter!

Sverige har världens mest avancerade stål, att prioritera och utveckla produkter med högt förädlingsvärde både i stort och smått skapar sysselsättning, och vid export, ett tillskott i Sveriges handelsbalans. Trädgårdsarbete ligger oss svenskar varmt om hjärtat, där materialegenskaper i viktigt.

 

Att såga, skära och gräva i marken med ett och samma verktyg lät som en utmaning där avancerade stål bör vara den optimala lösningen! Så var idén när Anja Hellström och partnern Anton Schneider kontaktade Triple Steelix för en diskussion kring möjliga vägar framåt.

 

– ”Vårt mål var att tillverka en utvecklad modell av en odlingskniv som traditionellt används i Japan. Vi ville tillverka ett proffsverktyg av svenska material, med det svenska stålet i centrum, tillverkat i Sverige. Vi jobbar inom odling och trädgård och stötte på arbetsmoment som skulle kunna effektiviseras genom att utveckla verktyg och redskap för småskalig odling och trädgård” säger Anja.

 

– ”Vi vill producera produkter med hållbara produktionstekniker och material. Vi vill också verka för medveten och hållbar konsumtion. Genom att vara ett litet företag kan vi kommunicera direkt till slutanvändaren och på detta sätt väcka en förståelse hos konsumenter om produkternas värde och varför det är viktigt att välja ansvarsfullt producerade material”.

 

Med hjälp från bl.a. Triple Steelix och Vinnova har en prototyp av odlingskniven med handtag och läderfodral tagits fram. Valet av stålkvalitet föll till slut på Sandviks 12C27, rostfritt stål. Anledningen är att det är svenskt, rostfritt (viktigt vid trädgårdsarbete) och återvunnet.

 

Anja och Anton har nu startat företaget Mojave Grönt och kör igång en första provserie på 500 knivar. Underleverantörer av material och tillverkning finns i till största delen i företagets närområde.

 

– ”Vårt nästa mål är att själva göra delar av produktionen i egna lokaler för att kunna utveckla fler produkter. Över tid skulle detta kunna leda till fler lokala arbetstillfällen, något som vi tycker är viktigt”, menar Anja och Anton.

 

– ”Vi önskar företaget lycka till med sin etablering där vi ser att avancerade stål kan tillföra mycket värde i verksamheter som har en stark koppling till cirkulär och hållbar ekonomi utifrån många aspekter” säger Larz Ignberg, Triple Steelix, som följt projektet från ett tidigt skede.