Kategori: Event

Eldrift till havs

Välkommen på en helt elektrisk workshop! Den 12 juni bjuder projektet ”FORT -nya värdekedjor inom offshore” in till ett fullspäckat heldagsevent i Gävle med fokus på elektrifieringar till havs. Läs