Vision

The global center of excellence and innovation for advanced steel

Mission

  • • Öka attraktiviteten för stål – och verkstadsindustrin i Bergslagen
  • • Stimulera innovation inom stål – verkstadsindustrin
  • • Öka samarbetet mellan industri och akademi

Fokusområden

  • • Attraktivitet och kompetensutveckling
  • • Resurs- och energieffektivisering
  • • Optimering av industrins värdekedjor

Nationella satsningar

  • • Nyindustrialisering strategi
  • • Smart industri
  • • Regeringens samverkansgrupper

Finansiering

VINNOVA, Region Dalarna, Region Gävleborg, Länsstyrelsen i Västmanland,
kommuner, företag och högskolorna i Bergslagen.