Larz Ignberg MSc

Processledare
larz.ignberg@triplesteelix.se

tel. 070 568 04 80

Biografi
Utbildning inom materialfysik. Lång erfarenhet av FoU och innovationsprocesser inom metallindustrin i en global miljö. Utveckling av material, processer och tillämpningar i nära samarbete med kunder och övriga nätverk. Strategi och verksamhetsutveckling i ledande befattningar.

Har på Triple Steelix ansvarat för utvecklingsområdet Värdekedjan, framför allt mot produktutveckling och tillväxt hos små och medelstora företag i samarbete med stålindustrin.

Verksamhetsansvarig för Triple Steelix.

Tiina Ohlsson

Biträdande processledare

tiina.ohlsson@triplesteelix.se

070 653 98 63

Biografi
Tiina är pedagog med examen från Högskolan Dalarna. Har sedan slutet av 90-talet arbetat som chef och ledare mestadels inom offentlig sektor på kommunal, regional och statlig nivå. Huvudspåret förutom ledarskapet har varit regional utveckling inom näringsliv och samhällsplanering. Första gången som hon arbetade med Triple Steelix var i rollen som näringslivschef i Borlänge kommun.  Tiina har arbetat på Trafikverket Region Mitt som är Dalarna, Jämtland, Västernorrland och Gävleborgs län, i Region Stockholm samt på nationell nivå med infrastrukturplanering.

Ansvarar på Triple Steelix som utvecklingschef för attraktivitet och kompetens kopplat mot stål- och verkstadsindustrin.

 

Karin Wells

Controller

Projektledare

Nicklas Tarantino BSc

Utvecklingschef Resurseffektivitet
nicklas.tarantino@triplesteelix.se

070 200 75 78

Biografi
Bakgrund som energiexpert, projektledare och verksamhetschef i industri- och konsultföretag. Erfarenhet från energisektor, skogsindustri samt stål- och verkstadsindustri. Har god kunskap om processer i stål- och verkstadsindustri samt tillgång till ett stort kontaktnät inom material, industriella processer och energi.

Ansvarar på Triple Steelix för utvecklingsområdet Resurseffektivitet kopplat mot stål- och verkstadsindustri, med fokus på ekologisk hållbarhet, hållbara leverantörskedjor och hållbara energiapplikationer med stålet som bas.

Inge Nilsson

Säkerhetsarbete och kompetensförsörjning

070 325 79 82

inge.nilsson@iucdalarna.se

Biografi
Inge är ingenjör inom elektronik och elkraft. Han har en lång bakgrund inom stålindustrin (Ovako, SSAB och Outokumpu) i ledande befattningar både som underhållschef och som produktionschef. Har varit VD för ett konsultbolag och driver även en egen konsultverksamhet.

Gick i pension från SSAB i maj 2016. Inges specialkompetens ligger i olika typer av utvecklingsarbete. Han ser områdena utveckling och implementering av arbetssätt i organisationer, säkerhetsarbete och kompetensutveckling som de mest spännande att arbeta med.

Bosse Lilja

Leverantörsutveckling service IUC Dalarna

070 345 04 91

bosse.lilja@iucdalarna.se

Biografi
Bosse började tidigt jobba som verktygstekniker i ett litet familjeföretag. Därefter blev han gymnasielärare på en verkstadsteknisk utbildning och sedan utvecklingsledare för skräddarsydda utbildningar anpassade till den lokala industrin.

Efter några år gick resan vidare till Industriellt Utvecklings Centrum i Dalarna AB där han började som projektledare för projekt ”rostfritt” tillsammans med dåvarande Avesta Sheffield och ett 40-tal regionala företag. Projektet var en av grundstenarna i det som sedan blev Triple Steelix, där han arbetat i processledningen i två omgångar.