Medfinansiärer

Offentliga aktörer

Stålbolag

Medfinansiärer och övriga samarbetspartners