Till våra samarbetspartners och alla andra intresserade!

Triple Steelix 2.0 närmar sig nu planenligt slutet på en lång era som Vinnväxt-initiativ, där Vinnova stått för en del av finansieringen. Under våren och hösten 2018 har vi besökt våra samarbetspartners och diskuterat Triple Steelix framtid. Vi har fått bra input som vi använt i arbetet att formulera Triple Steelix nästa fas.

 

Triple Steelix nya värdorganisation blir IUC Dalarna, efter att fram tills nu ha ägts av Jernkontoret. Under projektperioden kommer vi att bilda en förening, ekonomisk eller ideell, som planeras bli vår långsiktiga organisationsform.

 

Den 28 november gick flyttlasset till Dalarna Science Park där vi nu ”bor” tillsammans med IUC, ITS Dalarna, FindIT, m fl. Vi kommer också att finnas på Sandbacka Park och Västerås Science Park. Detta är en del i vår strategi att verka i samma miljöer som våra kollegor i innovations- och företagsfrämjarsystemet. Målsättningen är att vi enklare kan samarbeta och nå de många olika kompetenser som behövs till de projekt som bedrivs. Vi optimerar systemet helt enkelt.

 

Pågående projekt för vilka Jernkontoret är firmatecknare kommer även fortsättningsvis att drivas under Jernkontorets ägarskap tills projekten är avslutade.  Exempel är PIMAP-, FORT- och KATIS-projekten som är av långsiktig karaktär och bl.a. syftar till att utöka möjligheterna för tillgång till kompetens av världsklass inom viktiga behovsområden samt internationella nätverk för små och medelstora företag i tillväxtfas. Här ingår även våra större arrangemang som sommarforskarskolan YCEAS och stålkonferensen HTSC.

 

Vi som arbetar på Triple Steelix from januari 2019 är Larz Ingberg, Tiina Ohlsson och Nicklas Tarantino. Vi kommer också att nyttja gemensamma kompetenser tillsammans med IUC Dalarna framförallt inom ekonomi och kommunikation där Karin Wells och Lena Norrström arbetar i båda organisationerna.

 

Vi ser fram emot 2019 och nästa fas av Triple Steelix.

 

Larz Ignberg & Tiina Ohlsson

Processledare, Triple Steelix

 

Fördjupad projektbeskrivning Triple Steelix S3.pdf