AIST European Steel Forum

Triple Steelix deltog som ett led i vårt KATIS-projekt, där tillgång till världsledande kompetens för vår industri är ett huvudmål, i AIST (Assoc. for Iron and Steel Technology) European Steel Forum i Udine, Italien, i oktober. Mötet avhandlade för stålindustrin viktiga frågor som den globala överkapaciteten, framtidsutsikter beträffande stålkonsumtion och -produktion i de olika världsdelarna, utmaningar som miljö och hållbarhet på global nivå samt de senaste tekniska landvinningarna inom produktionsteknik.

 

Svensk industri var väl representerade i form av bl.a. Sandviks Mats Lundberg, hållbarhetsspecialist, som berättade om framtida hållbar teknikutveckling (vätgas, bränsleceller, additiv tillverkning) och HYBRIT-projektets strategi- och affärsutvecklingschef Christer Ryman som avhandlade möjligheterna med nästan 100% fossilfri ståltillverkning via vätgasreduktion. Flera liknande projekt presenterades av övriga deltagare med olika ambitionsnivåer beträffande miljöeffekter och långsiktighet.

 

Digitalisering pågår nu i snabb takt och bl.a. SMS och Danieli visade sina senaste integrerade och helt kontinuerliga utrustningar för gjutning och varmvalsning ner till tjocklekar under 1 mm! (För platta produkter). Artificiell intelligens kommer att användas mer och mer som beslutsstöd i kombination med allt högre automationsgrad och robotisering.

 

Italiensk industri passade på att berätta om flera av sina storartade projekt, t.ex. Cimolai som tillverkat stora delar av Tjernobyl-sarkofagen och 4000 ton tunga slussportar till den nya Panamakanalen.

 

Kompetensförsörjning är ett huvudtema för stålindustrin där en sex kvinnor stark panel engagerat berättade om sina framgångssagor inom stålrelaterade verksamheter. Lisa Karlsson, produktlinjechef på Ovako, var en av dessa som kan stå som förebilder i våra strävanden att få in fler kvinnor till den annars så mansdominerade industrin. Det senare framgick tydligt då mindre än 10% av det dryga hundratalet delegater var kvinnor.

 

Prof. Ken Coley, McMaster University, föreläste om moderna metoder att snabbt ta forskningsresultat från laboratorium till industriell tillämpning.

 

Kontakter knöts också bl.a. med prof. och vicerektor Ken Coley, McMaster University, Kanada, för diskussioner kring ett utökat samarbete med Triple Steelix. Universitetet har tidigare deltagit med doktorander i Triple Steelix internationella sommarskola YCEAS.

 

Möjligheter för en vidareutveckling av Triple Steelix High Tech Steel Conference (HTSC) i samarbete med AIST diskuterades.

 

För mer info kontakta:

Larz.Ignberg@triplesteelix.se