Ingenjörspoolen – nytt samarbete mellan Högskolan Dalarna och näringsliv

Högskolan Dalarna har lanserat ett nytt initiativ – ”Ingenjörspoolen” för företag i regionen

Studenter har intresse av att få kontakter på arbetsmarknaden inför sitt kommande yrkesliv. Företag har uppgifter som behöver utföras. Ingenjörspoolen matchar dess behov och sammanför efterfrågad kompetens till uppgiften som ska utföras.

Läs mer