Nya hållbara affärsmöjligheter växer fram i offshorebranschen

Workshop lockade beslutsfattare från stål- och verkstadsindustrin

Spännande föredrag och intressanta möten och samtal, som handlade om de affärsmöjligheter som nu växer fram inom havsbaserad vindkraft, lockade ett tjugotal beslutsfattare från regionens stål- och verkstadsföretag till en workshop på Haganäs utanför Borlänge den 22 mars.

Energiproduktion och andra verksamheter till havs ställer höga krav på materiel, säkerhet och effektivitet.
– Just nu växer många nya intressanta, och framför allt hållbara, affärsmöjligheter fram för leverantörer inom stål- och verkstadsindustrin här i regionen, berättar Gert Westergren på Triple Steelix.

Teknik- och industriutvecklingen ska stärkas
Triple Steelix med samarbetspartners bjöd in till en workshop den 22 mars på temat Nya affärsmöjligheter på ny marknad inom offshore – förnyelsebar energi till havs.
– Vi hade det stora nöjet att välkomna drygt tjugo deltagare från olika företag i och utanför regionen till Haganäs konferens utanför Borlänge, fortsätter Gert.
Workshopen genomfördes inom ramen för projektet Nya värdekedjor för offshore – havsbaserad vindkraft, vågkraft, tidvatten samt det näraliggande området havsbruk, som är ett samarbete mellan Triple Steelix, Offshoreväst, Automation Region, FPX och SSY.
– Målet att stärka teknik- och industriutveckling inom dessa offshoreområden, tillägger han.

Havsbaserad vindkraft växer
Den här gången handlade workshopen till stor del om havsbaserad vindkraft och deltagarna fick ta del av två föredrag.
– Göran Loman från Vattenfall gav en intressant presentation om den starka marknadsutvecklingen av havsbaserad vindkraft och möjligheter för lokala företag att medverka i utvecklingen, berättar Gert.
Därefter följde ett spännande föredrag av Urban Joelsson från Flowocean, som handlade om flytande vindkraft och en begynnande global marknad med stora möjligheter för svenskt stål.
Efter de inledande presentationerna följde intressanta diskussioner och samtal i mindre grupper kring olika frågeställningar med efterföljande summering innan alla skildes åt.

Gert Westergren riktar ett stort tack till deltagarna för deras engagemang och för att de tog sig tid att vara med och bidra.
– Vi hoppas att workshopen gav nya givande personliga möten och kontakter och tillfälle till bra dialoger som vara till nytta för framtida affärsmöjligheter inom värdekedjor för förnyelse bar energi till havs och för er verksamhet i stort.
Ytterligare workshops planeras. Information kommer inom kort publiceras på våra samarbetsparters hemsidor.