Inbjudan – Jämställt ledarskap workshop 22 mars 2018

Kompetensförsörjning och kvinnors karriärer inom stål- och verkstadsindustrin

Tillsammans med Nordwit bjuder Triple Steelix till en workshop om stålindustrin som en attraktiv arbetsgivare för kompetenta kvinnor.
Syftet är att inspirera till konkreta åtgärder som kan göra det lättare för företag att attrahera och behålla högutbildad kvinnlig arbetskraft. Workshoppen vänder sig till styrelseledamöter, ledningsgrupp, chefer och HR medarbetare.
Forskare från Nordwit har tillsammans med kvinnor inom stål-och verkstadsindustrin i  samarbete med Triple Steelix sammanställt guidelines för hur chefer på olika nivåer kan se till att kvinnors kompetens och potential används på bästa sätt. Under förmiddagen inspireras vi av föreläsare och efter lunch arbetar vi tillsammans för att implementera guidelines.

Inbjudan Jämställt workshop 22 mars 2018.pdf

Anmäl dig här senast den 16 mars 2018