Stark framtidstro på Triple Steelix 4.0

Framtiden för Triple Steelix ser ljus ut. Det finns ett starkt stöd och intresse för det fortsatta arbetet 2019 och framåt. 

Efterfrågan för Triple Steelix aktiviteter är stor och Triple Steelix kommer nu att ta ett ytterligare steg i utvecklingen för att ännu starkare kunna verka för en attraktiv region med stålindustrin som bas.

Projektet Triple Steelix 2.0 är under 2018 inne i sitt sista år i den pågående fyraåriga finansieringsperioden. Vi har nu startat aktiviteten ”Triple Steelix 3.0” med målet att säkra en fortsatt verksamhet under arbetsnamnet Triple Steelix 4.0.

I en intensiv dialog och möten mellan alla intressenter diskuteras framtida behov, möjligheter, finansiering, samt hur Triple Steelix 4.0 ska formas för bästa effekt då arbetet ska gå in i nästa fas.

-Vi känner starkt för Triple Steelix och ser fram emot att driva verksamheten vidare tillsammans med våra kollegor och samarbetspartners, säger processledare Larz Ignberg och biträdande processledare Tiina Ohlsson som har ett nära samarbete för att säkerställa Triple Steelix syfte, mål och framtida utveckling.

Triple Steelix arbetar som tidigare med samarbete inom industrin för utvecklingsprojekt och innovation, tillsammans med akademin inom våra tre regioner för forskning och utveckling samt tillsammans med kommuner och andra organisationer.