Till våra samarbetspartners och alla övriga intresserade!

Jan Andersson lämnade över Triple Steelix Stafettpinne till oss nu i december 2017.

 

Stort tack till Janne som med energi och engagemang drivit fram ett 50-tal forsknings- och utvecklingsprojekt som bidrar till produkt-, process- och tjänsteutveckling bland små och medelstora företag inom stål- och verkstadsindustrin i Bergslagen. Kopplingar till de större stålföretagen finns i många fall via t.ex. underleverantörs- och kund/användarrelationer. Många aktiviteter pågår och planeras i den dagliga verksamheten och ”business as usual” gäller i de pågående projekten.

 

Vi som nu ska ansvara för och samordna verksamheten känner starkt för Triple Steelix och ser fram emot att driva verksamheten framåt tillsammans med våra kollegor och samarbetspartners.

 

Med våra olika bakgrunder och ett nära samarbete ser vi fram emot att under 2018 främst fokusera på våra områden värdekedjan, resurseffektivisering, attraktivitet och kompetens. Parallellt med detta ska vi tillsammans med alla våra samarbetspartners arbeta för att finna formen för Triple Steelix 2019 då arbetet ska gå in i nästa fas. Triple Steelix har som klusterorganisation verkat i tretton år, finansierats av Vinnova samt regionala, statliga, EU och privata utvecklingsmedel. Den samlade projektomslutningen under dessa år, inberäknat bidrag från alla finansiärer och medverkande företag, kan uppskattas till strax över 500 miljoner kronor! Detta har skapat ett stort antal nya produkter, varor, tjänster, företag, patent, samarbeten och kompetens. Inför 2019 är det viktigt att ta tillvara Triple Steelix styrkor och de resultat som åstadkommits. Dessa kommer att utgöra grunden för den nytta Triple Steelix ska åstadkomma framåt.

 

I början av 2018 kommer vi att träffa många av er inom industri, akademi, kommuner och andra organisationer för att diskutera era olika behov och möjligheter.

 

Ännu en nyhet är att Inge Nilsson den 1/1 2018 övergår till IUC Dalarna, som sedan länge har ett tätt samarbete med Triple Steelix. Tillväxtverket har beviljat pengar till ett gemensamt projekt inom Strategisk kompetensförsörjning för regionerna Värmland, Dalarna och Gävleborg som en del i regeringens ny-industrialiseringsstrategi. Inges kompetens och bakgrund blir här av stort värde.

 

Ett strukturerat och långsiktigt arbete med strategisk kompetensförsörjning ger:

• ökad kompetens

• ökad omställningsförmåga

• ökad attraktivitet

 

Nu ska vi strax fira Jul & Nyår. Vi båda finns tillgängliga i mellandagarna om någon vill eller behöver komma i kontakt med oss.

 

Till dess önskar vi er alla riktigt sköna jul & nyårshelger!

Larz Ignberg                                                              Tiina Ohlsson

larz.ignberg@triplesteelix.se                                   tiina.ohlsson@triplesteelix.se

Tfn: 070-568 04 80                                                    070- 653 98 63