Triple Steelix styrkebesked, och stafettpinnen

Nu har tre av fyra år gått av den nuvarande finansieringsperioden, och vad har hänt, vi frågar Janne Andersson, Chef och Processledare för Triple Steelix.

 

– Det första året i denna period, 2015 blev ett år av uppbyggnad, men under 2016 så satte det ordentlig fart. Vi har höga krav genom vår godkända ansökan att säkerställa mätbara resultat, dels så har vi ökat samverkan med våra regionala högskolor och framförallt samverkan med företagen, där vi nu börjar se resultat som kommer att påverka framtida tillväxt. Det är fantastiskt vilken innovationskraft som finns i Bergslagen, och kunskaps uppbyggandet har stärkts speciellt inom resurseffektivitet, värdekedjan, attraktivitet och kompetensförsörjning.

 

– Att vi idag har mer än 200 företag och organisationer i aktiv projektverksamhet, 150 prospekt varav 50 innovationsprojekt i drift samtidigt, vilket var en av målsättningarna och indikatorerna för verksamheten, vilket även utgör basen för framtiden, är ganska fantastiskt.

 

Kan du ge några exempel på viktiga projekt och studier?

 

– Ett exempel är vår internationella sommarforskarskola med PhD inom materialteknik från hela världen, som nu är fantastiska ambassadörer för hela bergslagen, vår unika industri och Högskolan i Dalarna.

 

– Eller vårt internationaliseringsprojekt med Högskolan i Gävle, med medverkan av några av våra framtidsföretag som kanske inom sina områden blir världsledande någon gång i framtiden.

 

– För att inte tala om samarbetet över regiongränserna där jag hoppas att det kommer att bli ett ungdomscenter för teknikintresse med stål som bas i Hofors med Science center 2047 i förarsätet, bara för att ta några exempel.

 

– Givetvis finns det massor av tekniska projekt, som redan har, och kommer att resultera i nya företag, produkter och tjänster och framförallt en starkare helix-samverkan.

 

Hur ser du på Triple Steelix idag?

 

– Om du menar hur vi prioriterar, så ska de idéer som vi hjälper fram alltid har en långsiktighet, potential internationellt, utan undantag så ska det ha en positiv effekt på hållbarhet och jämställdhet. Det ska bygga upp kompetens och intresset för branschen, regionen och utbildning. Det kanske låter högtravande, men det här förhållningssättet anser jag är nödvändigt, och det harmoniserar helt med det uppdrag vi har.

 

– Vi har idag ett betydligt större nätverk, vi skapar och stödjer processer för tillväxt, och är det perfekta exemplet på smart specialisering.

 

– Vi har även satt Bergslagen tydligare på den internationella kartan, vilket vi märker i den dialog vi har med internationella aktörer inom stål, verkstad, innovation och forskning. Vi har även betydligt fler följare på våra hemsidor, och på Facebook, som jag faktiskt tycker att alla ska följa.

 

Hur ser du då på framtiden?

 

– Genom att vi idag har ganska bra koll på många av de enskilda företagens innovationsidéer så har vi börjat se hur vi kan gruppera behovet i olika intresseområden. Här är tanken att då sätta in ett mer långsiktigt stöd i det som vi kallar för tematiska områden, vilket ger en bra och ganska heltäckande modell för tillväxt för de företag som idag är i direkt behov av hjälpen och stödet.

 

– Eftersom det är ett år kvar på nuvarande period så är det ett guldläge att påbörja arbetet med hur Triple Steelix ska se ut och agera för bästa möjliga effekt från 2019. Helt enkelt att det nu är dags att bygga den bästa möjliga framtida plattformen för Triple Steelix.

 

Enligt uppgift så ska du lämna som chef för Triple Steelix?

 

– Ja det stämmer. Först och främst så har det varit en fantastisk trevlig tid, men även tufft och inspirerande, där det har varit speciellt intressant nu på slutet, att även staka ut vägen för den nödvändiga transformeringen för framtiden.

 

– Triple Steelix är en viktig aktör för att fånga upp alla goda idéer med potential för tillväxt, framtida arbetstillfällen och regionens handelsbalans, det handlar trots allt om vår välfärd. Speciellt intressant har det varit att ta hand om de idéer som finns i företagsmyllan där ingen annan idag hinner eller där det saknas resurser, inom ett område där Bergslagen faktiskt är världsledande.

 

– Den pågående transformeringen är ett långsiktigt arbete, och nu har jag gjort mitt. Men Triple Steelix kommer att finnas kvar i mitt hjärta, och jag är övertygad om att det även fortsättningsvis blir en viktig del av Bergslagens industriella tillväxt, nu lämnar jag över stafettpinnen.