Vilken marknadsstrategi ska ett företag välja?

SIMIS – Strategisk Internationell Marknadsorientering för Innovativa Små – och medelstora företag

 

Nu har vi haft träff nummer fem med företagen i SIMIS. Värd är det kreativa företaget ScanArc i Hofors – Waste is Value!

 

Företagen i SIMIS – strategisk internationalisering av innovativa SME är på väg ut på en internationell marknad. Företagen arbetar enligt en plan som utifrån varje företags förutsättningar leder till en ökad eller en ny etablering på marknaden. Svenska innovationer blir viktiga i internationella värdekedjor. Målet är expansion av företagen i SIMIS som gör det möjligt att stanna kvar och växa här.

 

 

Från vänster: Kärngänget i SIMIS: Professor Akmal Hyder, Högskolan i Gävle, Susanne Mastonstråle, InreSol; Maria Swartling, ScanArc; Elisabeth Dahlstedt Triple Steelix 2.0, Patrick Ottosson, Radarbolaget; Agneta Sundström och Marije Renkema Singh Högskolan i Gävle. Alexander Hjelm från Ortic ej i bild.

 

Dagens värd är ScanArc Plasma Technologies AB. Ett företag i Hofors som har en miljövänlig lösning för metallhaltigt avfall. Det är ett företag med hög innovationsförmåga och en målsättning att bidra till en hållbar miljö. ScanArc levererar hela anläggningar för återvinning av metaller. I Hofors finns en pilotanläggning där processer anpassas efter kundens behov innan den designas. Framtidens teknologi förvandlar avfall och spill från industrier till värdefulla metaller och inerta byggmaterial. ScanArcs plasmateknologi är ett bidrag till hållbar industri och samhällsbyggnad genom en viktig pusselbit i livscykeln av metaller som annars inte kan återvinnas. Metoden ger dessutom en slaggprodukt som kan designas för olika användningsområden där starka och inerta material krävs som i vägar och byggnader. Redan idag sätter ScanArc uppåtervinningsfabriker i Europa och planerar för att Sverige ska upptäcka värdet av tekniken och vinsten för samhället och miljön.

 

Ett kreativt företag med en affärsidé helt i tiden. http://www.scanarc.se.

 

I Work Package 3 har vi kommit till en strategisk punkt: Att välja företagets roll på marknaden. Forskning visar att en tydlig roll ger snabbare etablering och hållbara affärsrelationer. Men arbetet är inte slut i och med detta. Företagets anpassning till marknaden måste hela tiden följa med utvecklingen. Både av den egna tekniken och av behovet hos kund.

 

Vilken strategi passar in på er verksamhet? Svaret ska ge företaget en tydlig roll. Beslutet fattas med utgångspunkt från de tidigare stegen i stegen i WP 1 och 2 i modellen för SIMIS.

 

Defenders? Marknadsstrategi – koncentration till få/befintliga teknologier, färre marknader och strategiskt viktiga kunder

Prospectors? Marknadsstrategi – lokalisera och utveckla nya produkter och marknadsmöjligheter (”guldgrävare”)

Analyzers? Marknadsstrategi – lokalisera och utveckla nya produkter och möjligheter på marknaden samtidigt som stabilitet i kärnverksamheten bibehålls.

Reactors? Marknadsstrategi – saknas – inkonsekvent anpassning till marknaden sker genom att svara på förändring som bidrar till instabilitet.

 

Valet avgör hur ni rent praktiskt arbetar med budget och organisation för bästa utväxling av satsat arbete, kapital och nytta av företagets produkt och innovationer.

 

Kontakta Elisabeth Dahlstedt, Triple Steelix 2.0 om du vill delta i SIMIS eller har frågor. Tel: 070 322 37 99.