Tiina Ohlsson, Utvecklingschef Attraktivitet och Kompetens

Vi välkomna Tiina Ohlsson till Triple Steelix 2.0. Tiina tar ansvar för området attraktivitet och kompetens.

 

Tiina har haft förmånen att få ha en intressant professionell vardag och har arbetat inom olika branscher. Från förskola/grundskola via besöksnäring, näringslivsutveckling, infrastruktur och samhällsplanering samt regional utveckling. Tiina har mestadels arbetat i Dalarna förutom en period då hon arbetade på Trafikverket i Stockholm.

 

Tiina har varit involverad i Triple Steelix vid två tidigare tillfällen, i styrgrupp och i styrelsen. Attraktivitet och kompetensförsörjning är områden som alltid funnits med i sitt yrkesliv oavsett inom vilket område hon arbetat.

 

Idag står de flesta branscher mitt i kompetensbristen, vi konkurrerar om kompetensen. Stålbranschen har kompetensförsörjningen högt upp i prioriteringen. Inom Triple Steelix bidrar vi till utmaningen nationellt och internationellt genom flera aktiviteter tillsammans med offentliga samarbetspartners, organisationer och företag. Ett spännande och intressant arbetet som Tiina har nöjet att ägna sig åt om dagarna i sin roll som ansvarig för området attraktivitet och kompetens.

 

Exempel på projekt som vi arbetar med är vår sommarskola för internationella doktorander, NSCAS, (Nordic Summer Colloqium on Advanced Steel). Det resulterar i att vi har många goda ambassadörer för svensk stålindustri och Bergslagen som en plats att arbeta bo och leva i ute i världen. Gender Paradox är ett arbete där Uppsala universitet studerar jämställt ledarskap. Via Triple Steelix deltar representanter från stålbranschen. Vi bygger intresset för teknisk utbildning och skapar ett industriellt valideringsverktyg som är direkt anpassat till Bergslagens tekniska industri.

 

Fritiden tillbringar Tiina främst tillsammans med familj och vänner samt sin dagliga yoga praktik. Därutöver kopplar Tiina av i trädgården vid Siljans strand. Så ofta hon kan förgyller sig livet med kultur och musikevenemang.