Inbjudan till internationaliseringsträff – 12 okt 2017

Torsdag den 12 oktober 2017

Tid: kl. 09:00 – 13:00

Plats: Högskolan i Gävle, Hus 61 ”Embla” – 61.217

 

Välkomna till en spännande träff om internationalisering.

 

Inom projektet SIMIS – Strategisk Internationell Marknadsorientering för Innovativa SMEs, organiseras en internationaliseringsträff där företag har möjlighet att få information och föra en dialog med tre experter från Business Sweden, Mellansvenska handelskammaren och Högskolan i Gävle. Saker som diskuteras är frågor som rör de utmaningar företag ställs inför vid etablering internationellt. Ni får till exempel information om och kan diskutera frågor som rör aktuella import- och exportfrågor, regelverk vid internationalisering, dokumenthantering och leveransvillkor.

 

Inbjudan_till_internationaliseringstraff_12_okt1.pdf

 

Om ni vil delta i denna träff och vara med i lunch: Anmäl dig senast den 11 oktober 2017 till marije.renkemasingh@hig.se

 

Varmt välkommen!