Inbjudan till Industridag

Årets huvudtalare: Mikael Damberg, Närings och Innovationsminister

 

Plats: Teknikdalen, Forskargatan 3, 781 70 Borlänge

 

Välkomna till 3:e upplagan av Industridagen.

 

I januari 2016 publicerade Näringsdepartementet en nyindustrialiseringsstrategi som tydligt beskriver nuvarande och framtida behov för landets industri. Vad innebär denna strategi? Vad pågår för arbete på regional och kommunal nivå? Vad gör Högskolan Dalarna för att förse industrin med kompetens och forskningsresultat? Dessa är några av de frågor som skall försöka besvaras på årets Industridag.

 

Industrirepresentanter ombeds ta med nuvarande och framtida behov vad gäller utveckling och kompetens.

 

Industridagen_2017_Hogskolan_Dalarna_-_Inbjudan__agenda.pdf

 

Välkomna önskar Högskolan Dalarna, i samarbete med IUC, näringslivskontoren i Falun och Borlänge kommun, Region Dalarna och Triple Steelix.

 

Industridagen är kostnadsfri.

 

Anmälan görs via mail till Annette Lenne, ale@du.se, senast 2017-09-22.

 

Anmäl även om ni önskar ställa ut en monter.