Om Triple Steelix

Innovation och utveckling ska stimuleras
Triple Steelix är en regional utvecklingssatsning som ska göra den redan framgångsrika stålindustrin i Bergslagen ännu starkare genom en effektiv samverkan mellan näringsliv, samhälle och forskning i regionen.
200+ Samarbetspartners
Fjorton kommuner
Tre län - Dalarna, Gävleborg och Västmanland
Medfinansiärer

Värdekedja

Optimering av industrins hela värdekedja,
från idé till slutleverans.

Resurseffektivisering

Förbättringar och affärsutveckling

i resurs- och energieffektivisering.

Kompetens

Attraktivitets-
och kompetensutveckling.

Senaste Projekt

Ett urval

HTSC 2018

Internationell Stålkonferens

Det allra senaste inom avancerat stål

Läs mer

HTSC 2018

Internationell Stålkonferens

Det allra senaste inom avancerat stål

Läs mer

YCEAS 2018

Internationell sommarskola för forskare

27 aug – 6 sep

Läs mer

YCEAS 2018

Internationell sommarskola för forskare

27 aug – 6 sep

Läs mer

KATIS

Internationellt nätverk av samarbetspartners

Ett strategiskt utvecklingsinitiativ

Läs mer

KATIS

Internationellt nätverk av samarbetspartners

Ett strategiskt utvecklingsinitiativ

Läs mer

Sustainable transport

En förstudie med syfte att bidra till

hållbara transporter i stålindustrin

Läs mer

Sustainable transport

En förstudie med syfte att bidra till

hållbara transporter i stålindustrin

Läs mer

FORT

Affärsmöjligheter på en växande global

marknad – förnyelsebar energi till havs

Läs mer

FORT

Affärsmöjligheter på en växande global

marknad – förnyelsebar energi till havs

Läs mer

3D-printning

Revolutionerade metoder

Framtidens möjligheter

Läs mer

3D-printning

Revolutionerade metoder

Framtidens möjligheter

Läs mer

Projektmedlemmar

Vad våra partners säger

”Vi tycker att ni gör ett fantastiskt jobb och har varit engagerade i hela processen”

”Triple Steelix bryter gränser mellan stora företag, små företag, offentlig sektor och akademi, vilket ger en stor nytta för regionen”

”Triple Steelix är en av få aktörer som har teknisk kompetens och kan avgöra innovations höjden i en idé”

”Samarbetet har lett oss framåt gällande produktutveckling och att komma närmare marknaden”

Senaste Nyheter

HTSC 2018

YCEAS 2018

HTSC 2017

NSCAS 2017