Till våra samarbetspartners och alla övriga intresserade!

Till våra samarbetspartners och alla övriga intresserade!

Jan Andersson lämnade över Triple Steelix Stafettpinne till oss nu i december 2017.   Stort tack till Janne som med energi och engagemang drivit fram ett 50-tal forsknings- och utvecklingsprojekt som bidrar till produkt-, process- och tjänsteutveckling bland små och medelstora företag inom stål- och verkstadsindustrin i Bergslagen. Kopplingar till de större stålföretagen finns i många fall via t.ex. underleverantörs- och kund/användarrelationer. Många aktiviteter pågår och planeras i

Förändringar inom Triple Steelix

Förändringar inom Triple Steelix

Jernkontoret har utsett Larz Ignberg till ny processledare för Triple Steelix. Han efterträder Jan Andersson vars stora engagemang och arbete har lett fram till att Triple Steelix under senare år drivit och driver ett 50-tal forsknings- och utvecklingsprojekt som bidrar till produkt- och processutveckling bland små och medelstora företag inom stål- och verkstadsindustrin i Bergslagen.   Ledningen förstärks med Tiina Ohlsson som tilldelats den nya tjänsten som biträdande processledare och kommer att arbeta

Triple Steelix styrkebesked, och stafettpinnen

Triple Steelix styrkebesked, och stafettpinnen

Nu har tre av fyra år gått av den nuvarande finansieringsperioden, och vad har hänt, vi frågar Janne Andersson, Chef och Processledare för Triple Steelix.   – Det första året i denna period, 2015 blev ett år av uppbyggnad, men under 2016 så satte det ordentlig fart. Vi har höga krav genom vår godkända ansökan att säkerställa mätbara resultat, dels så har vi ökat samverkan med våra

Vilken marknadsstrategi ska ett företag välja?

Vilken marknadsstrategi ska ett företag välja?

SIMIS – Strategisk Internationell Marknadsorientering för Innovativa Små – och medelstora företag   Nu har vi haft träff nummer fem med företagen i SIMIS. Värd är det kreativa företaget ScanArc i Hofors – Waste is Value!   Företagen i SIMIS – strategisk internationalisering av innovativa SME är på väg ut på en internationell marknad. Företagen arbetar enligt en plan som utifrån varje företags förutsättningar leder till en

Stål är av vikt för lättare konstruktioner!

Stål är av vikt för lättare konstruktioner!

Det Strategiska InnovationsProgrammet (SIP) LIGHTer’s andra internationella konferens lockade ett hundratal deltagare från sex nationer. Mötet hölls i Göteborg 22-23 november och tog fasta på hur man via materialutveckling kan bidra till en hållbarare värld. Triple Steelix deltog med en poster som berättade om vilka möjligheter det finns att använda avancerade stål för att minska vikten i många tillämpningar, inte minst inom fordonsindustrin. En minskad vikt i

Vill du vara med på nya marknaden inom Offshore mot en hållbar framtid?

Vill du vara med på nya marknaden inom Offshore mot en hållbar framtid?

Världen upplever en ökad elanvändning t.ex. trender med elbilar. Om ca 20 – 30 år är planen hos EU och många andra länder att all el skall komma från förnyelsebara energikällor. Ett ökat intresse riktas därför mot bl.a. havsenergi.   Den nya marknaden kommer ha stora behov av olika leverantörer av material, konstruktion, produktion, komponenter, produkter, system, lösningar, tjänster, service och underhåll.   Många olika teknologier och