Är ditt företag nyfiket på nya affärsmöjligheter på en hållbar, växande och global offshoremarknad?

Är ditt företag nyfiket på nya affärsmöjligheter på en hållbar, växande och global offshoremarknad?

Kom och delta i vår workshop 22 mars 2018 vid Haganäs utanför Borlänge! Triple Steelix har nöjet att bjuda in till en workshop om förnybar energi till havs, en ny spännande offshoremarknad med nya affärsmöjligheter för svenska företag t.ex. från stål- och verkstadsindustrin. Workshopen ingår som en del i projektet Nya värdekedjor för offshore (vindkraft, vågkraft, tidvatten och havsbruk) som genomförs av parterna Triple Steelix, Offshore Väst,

Europas industri i fokus

Europas industri i fokus

Triple Steelix fanns på plats när EU för andra året arrangerade ”Industry Days”, där Europas industri är i fokus. Konferensen behandlade stora frågor kring EU:s konkurrenskraft globalt med mycket fokus på nödvändig ökning av innovation och entreprenörskap, kompetensförsörjning, digitalisering, miljöfrågorna, mm. Stålindustrin märktes i sammanhanget med flera föredrag och workshops. Svensk och finsk industri och innovationsförmåga framhölls i flera sammanhang som föredömen. Northvolts satsning på batterifabrik i

Stålindustrin satsar för att locka unga till branschen

Stålindustrin satsar för att locka unga till branschen

Jernkontoret har lanserat en film som visar materialens betydelse för det hållbara samhället. Med filmen hoppas material- och metallindustrin kunna locka framtida medarbetare till bland annat KTH, LTU och Bergsskolan. Stålföretagens efterfrågan på ingenjörer med material- och processtekniska kunskaper är stor, både i Sverige och utomlands. − Materialkunskap och materialutveckling är en förutsättning för att ta fram den teknik vi behöver för framtiden. Inte minst för att

Inbjudan – Jämställt ledarskap workshop 22 mars 2018

Inbjudan – Jämställt ledarskap workshop 22 mars 2018

Kompetensförsörjning och kvinnors karriärer inom stål- och verkstadsindustrin Tillsammans med Nordwit bjuder Triple Steelix till en workshop om stålindustrin som en attraktiv arbetsgivare för kompetenta kvinnor. Syftet är att inspirera till konkreta åtgärder som kan göra det lättare för företag att attrahera och behålla högutbildad kvinnlig arbetskraft. Workshoppen vänder sig till styrelseledamöter, ledningsgrupp, chefer och HR medarbetare. Forskare från Nordwit har tillsammans med kvinnor inom stål-och verkstadsindustrin

Bäst i världen på energieffektivitet

Bäst i världen på energieffektivitet

Nu är det äntligen klart! Eximus 1, den rälsburna farkosten som 2016 slog världsrekord i energieffektivitet, har fått sin efterlängtade plats i Guiness Rekordbok. Bild ovan. Wilgot Tynell, Karl-Axel Norman (verkstadstekniker), Miranda Örnefors-Eriksson, Fredrik Gustavsson, Valter Kenger, Jens Bertilsson, Benny Magnusson och Mikael Kalrot. Wilgot, Miranda och Valter var passagerare vid rekordåket. – Det är självklart att vi utbildar ingenjörer i världsklass men inte självklart att vi

Är du morgondagens samhällsbyggare?

Är du morgondagens samhällsbyggare?

Vi vet att inom Triple Steelix nätverk finns många fina bolag med spännande idéer. Är det inom bland annat energi, miljö eller material förnybar energi så varför inte söka Åforsk entreprenös stipendium på 200 000kr. Läs mera på: https://innovateinsweden.se/start/åforsk-entreprenörsstipendium