HTSC 2018 – REGISTER NOW!

HTSC 2018 – REGISTER NOW!

Here is a preview of what you can expect at this year’s conference: The biggest international conference in Sweden focusing on advanced steel and how it creates a better and sustainable future Every year we attract over 200 professionals from around the world International companies, innovative SME’s, researchers and academics Discover the latest news on ground-breaking technologies and innovations in advanced steel THE REVOLUTION IN AM/PM/3D-PRINTED STEEL

Stålindustrin överlämnar klimatfärdplan till regeringen

Stålindustrin överlämnar klimatfärdplan till regeringen

Idag onsdag den 25 april överlämnar stålindustrin, tillsammans med åtta andra branscher, sin klimatfärdplan för fossilfri och konkurrenskraftig industri 2045 till statsminister Stefan Löfven och klimatminister Isabella Lövin. Överlämningen sker på Rosenbad med representanter från stålföretagen och Jernkontoret som tillsammans arbetat fram färdplanen under ett års tid. Stålindustrin har även samarbetat med Fossilfritt Sverige. Arbetet har innefattat kartläggning av koldioxidutsläpp och ett antal workshops med experter från

Årets stora utlysning!

Årets stora utlysning!

Lättvikt lyfter svensk konkurrenskraft Årets enda stora utlysning stänger den 21:e juni 2018. En nyhet är projekttypen Genomförbarhetsstudier som syftar till att utveckla radikalt nytänkande idéer till lättviktslösningar. FoI-projekten är oförändrade, och förprojekten är i denna utlysning borttagna. Det kommer att finns ca 50 Mkr i budget, vilket är en rejäl ökning från tidigare utlysningar. Både FoI-projekt och genomförandestudier (för att undersöka idéer som kan leda till

Invitation and Call for Applications

Invitation and Call for Applications

Are you working on your PhD in material technology within the field of advanced steel processing techniques and advanced steel properties (special steel, high strength steel, stainless steel)? Spend two weeks in the heart of the Swedish steel industry. Have a great time with new friends in an international group. 27 August – 6 September 2018, Borlänge, Sweden Triple Steelix warmly invites PhD students from all over

Nya hållbara affärsmöjligheter växer fram i offshorebranschen

Nya hållbara affärsmöjligheter växer fram i offshorebranschen

Workshop lockade beslutsfattare från stål- och verkstadsindustrin Spännande föredrag och intressanta möten och samtal, som handlade om de affärsmöjligheter som nu växer fram inom havsbaserad vindkraft, lockade ett tjugotal beslutsfattare från regionens stål- och verkstadsföretag till en workshop på Haganäs utanför Borlänge den 22 mars. Energiproduktion och andra verksamheter till havs ställer höga krav på materiel, säkerhet och effektivitet. – Just nu växer många nya intressanta, och

The PIMAP Partnership Kick-Off Meeting

The PIMAP Partnership Kick-Off Meeting

The PIMAP Partnership Kick-Off Meeting was recently hosted at the Brussels Office of the Nouvelle-Aquitaine Region. The 4 cluster partners of the project – Alpha-Route des Lasers et des Hyperfréquences, Triple Steelix, PRODUTECH and Joensuu Science Park – joined together to discuss the planned project activities and their ambitions for the next two years. The consortium, led by Alpha Route des Lasers et des Hyperfréquences encompasses 2