The PIMAP Partnership Kick-Off Meeting

The PIMAP Partnership Kick-Off Meeting

The PIMAP Partnership Kick-Off Meeting was recently hosted at the Brussels Office of the Nouvelle-Aquitaine Region. The 4 cluster partners of the project – Alpha-Route des Lasers et des Hyperfréquences, Triple Steelix, PRODUTECH and Joensuu Science Park – joined together to discuss the planned project activities and their ambitions for the next two years. The consortium, led by Alpha Route des Lasers et des Hyperfréquences encompasses 2

Lansering av riktlinjer om jämställt ledarskap

Lansering av riktlinjer om jämställt ledarskap

Forskare från Nordwit har tillsammans med kompetenta kvinnor inom stål- och verkstadsbranschen i samarbete med Triple Steelix sammanställt korta guidelines för hur chefer på olika nivåer kan se till att kvinnors kompetens och potential används på bästa sätt. Guidelines grundar sig på dessa kvinnors erfarenheter och förslag. Guidelines lanseras idag på en workshop om stålindustrin som en attraktiv arbetsgivare för kompetenta kvinnor på Jernkontoret i Stockholm. Klicka

HTSC 2018 – Open call for speakers

HTSC 2018 – Open call for speakers

We are inviting speakers for the HTSC 2018. HTSC 2018 is getting closer! We are working hard on making it the best year yet – full of inspirational speakers and sessions. That’s why we are calling on you. Are you an expert on a hot or relevant topic within the advanced steel industry? Are you looking for a great opportunity to share the latest innovations, developments and

400 MSEK finns att nyttja årligen! Kan ditt företag utnyttja detta?

400 MSEK finns att nyttja årligen! Kan ditt företag utnyttja detta?

Välkommen till Sandbacka Science Park i Sandviken på informationsmöte om FFI (Fordonsstrategisk Forskning och Innovation) och FKG. Leif Ohlsson från FKG – Fordonskomponentgruppen informerar om statens satsningar inom FFI (Fordonsstrategisk Forskning och Innovation). Staten satsar drygt 400 MSEK årligen i bidrag i olika projekt. Projektomfattningen är över 1 miljard per år. FFI är öppen för alla företag att ansöka, eftersom man har sett att idéer från företag

Inbjudan till workshop om Cirkulär ekonomi – 30 maj 2018

Inbjudan till workshop om Cirkulär ekonomi – 30 maj 2018

Cirkulär ekonomi i Bergslagens verkstadsindustri – en möjlig väg mot konkurrenskraft, attraktivitet och minskad affärsrisk? Tillsammans med Högskolan Dalarna, Dalarna Science Park och IUC Dalarna bjuder Triple Steelix in till en workshop om Cirkulär ekonomi i Bergslagens verkstadsindustri. Datum: 30 maj 2018, kl. 09:00 – 15:30 Plats: Dalarna Science Park, Borlänge Läs mer och anmäl dig via: http://www.getcircular.se

Nytt projekt som syftar till att öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag i Europa

Nytt projekt som syftar till att öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag i Europa

Triple Steelix i COSME-projekt. Ett 2-årigt projekt, ”PIMAP”, som finansieras till 75% av EU:s COSME-program och som syftar till att öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag i Europa har startats. Det franska klustret Alpha-RLH är koordinatorer och Triple Steelix deltar tillsammans med Joensuu Science Park (Finland) och Produtech, Portugal. Målet är att bli tillräckligt konkurrenskraftiga för att kunna nå globala marknader. USA och Kanada är målområden