Stålindustrin satsar för att locka unga till branschen

Stålindustrin satsar för att locka unga till branschen

Jernkontoret har lanserat en film som visar materialens betydelse för det hållbara samhället. Med filmen hoppas material- och metallindustrin kunna locka framtida medarbetare till bland annat KTH, LTU och Bergsskolan. Stålföretagens efterfrågan på ingenjörer med material- och processtekniska kunskaper är stor, både i Sverige och utomlands. − Materialkunskap och materialutveckling är en förutsättning för att ta fram den teknik vi behöver för framtiden. Inte minst för att

Inbjudan – Jämställt ledarskap workshop 22 mars 2018

Inbjudan – Jämställt ledarskap workshop 22 mars 2018

Kompetensförsörjning och kvinnors karriärer inom stål- och verkstadsindustrin Tillsammans med Nordwit bjuder Triple Steelix till en workshop om stålindustrin som en attraktiv arbetsgivare för kompetenta kvinnor. Syftet är att inspirera till konkreta åtgärder som kan göra det lättare för företag att attrahera och behålla högutbildad kvinnlig arbetskraft. Workshoppen vänder sig till styrelseledamöter, ledningsgrupp, chefer och HR medarbetare. Forskare från Nordwit har tillsammans med kvinnor inom stål-och verkstadsindustrin

Bäst i världen på energieffektivitet

Bäst i världen på energieffektivitet

Nu är det äntligen klart! Eximus 1, den rälsburna farkosten som 2016 slog världsrekord i energieffektivitet, har fått sin efterlängtade plats i Guiness Rekordbok. Bild ovan. Wilgot Tynell, Karl-Axel Norman (verkstadstekniker), Miranda Örnefors-Eriksson, Fredrik Gustavsson, Valter Kenger, Jens Bertilsson, Benny Magnusson och Mikael Kalrot. Wilgot, Miranda och Valter var passagerare vid rekordåket. – Det är självklart att vi utbildar ingenjörer i världsklass men inte självklart att vi

Är du morgondagens samhällsbyggare?

Är du morgondagens samhällsbyggare?

Vi vet att inom Triple Steelix nätverk finns många fina bolag med spännande idéer. Är det inom bland annat energi, miljö eller material förnybar energi så varför inte söka Åforsk entreprenös stipendium på 200 000kr. Läs mera på: https://innovateinsweden.se/start/åforsk-entreprenörsstipendium

Stark framtidstro på Triple Steelix 4.0

Stark framtidstro på Triple Steelix 4.0

Framtiden för Triple Steelix ser ljus ut. Det finns ett starkt stöd och intresse för det fortsatta arbetet 2019 och framåt.  Efterfrågan för Triple Steelix aktiviteter är stor och Triple Steelix kommer nu att ta ett ytterligare steg i utvecklingen för att ännu starkare kunna verka för en attraktiv region med stålindustrin som bas. Projektet Triple Steelix 2.0 är under 2018 inne i sitt sista år i

Cirkulära affärsmodeller

Cirkulära affärsmodeller

Experter från Dalarnas akademi och innovationssystem samlades för att utveckla cirkulär ekonomi i Bergslagens verkstadsindustri  Regeringen ser cirkulär ekonomi som en möjlighet för svenska företag att öka sin konkurrenskraft och en nödvändighet för att nå de globala klimatmålen. Cirkulär ekonomi pekas ut som ett fokusområde i regeringens samverkansprogram, men hur kan företagen gå från ord till handling för att utveckla affärsmodeller som stödjer cirkulär ekonomi? Experter från