HTSC 2018 – Open call for speakers

HTSC 2018 – Open call for speakers

We are inviting speakers for the HTSC 2018. HTSC 2018 is getting closer! We are working hard on making it the best year yet – full of inspirational speakers and sessions. That’s why we are calling on you. Are you an expert on a hot or relevant topic within the advanced steel industry? Are you looking for a great opportunity to share the latest innovations, developments and

400 MSEK finns att nyttja årligen! Kan ditt företag utnyttja detta?

400 MSEK finns att nyttja årligen! Kan ditt företag utnyttja detta?

Välkommen till Sandbacka Science Park i Sandviken på informationsmöte om FFI (Fordonsstrategisk Forskning och Innovation) och FKG. Leif Ohlsson från FKG – Fordonskomponentgruppen informerar om statens satsningar inom FFI (Fordonsstrategisk Forskning och Innovation). Staten satsar drygt 400 MSEK årligen i bidrag i olika projekt. Projektomfattningen är över 1 miljard per år. FFI är öppen för alla företag att ansöka, eftersom man har sett att idéer från företag

Inbjudan till workshop om Cirkulär ekonomi – 30 maj 2018

Inbjudan till workshop om Cirkulär ekonomi – 30 maj 2018

Cirkulär ekonomi i Bergslagens verkstadsindustri – en möjlig väg mot konkurrenskraft, attraktivitet och minskad affärsrisk? Tillsammans med Högskolan Dalarna, Dalarna Science Park och IUC Dalarna bjuder Triple Steelix in till en workshop om Cirkulär ekonomi i Bergslagens verkstadsindustri. Datum: 30 maj 2018, kl. 09:00 – 15:30 Plats: Dalarna Science Park, Borlänge Läs mer och anmäl dig via: http://www.getcircular.se

Nytt projekt som syftar till att öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag i Europa

Nytt projekt som syftar till att öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag i Europa

Triple Steelix i COSME-projekt. Ett 2-årigt projekt, ”PIMAP”, som finansieras till 75% av EU:s COSME-program och som syftar till att öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag i Europa har startats. Det franska klustret Alpha-RLH är koordinatorer och Triple Steelix deltar tillsammans med Joensuu Science Park (Finland) och Produtech, Portugal. Målet är att bli tillräckligt konkurrenskraftiga för att kunna nå globala marknader. USA och Kanada är målområden

Är ditt företag nyfiket på nya affärsmöjligheter på en hållbar, växande och global offshoremarknad?

Är ditt företag nyfiket på nya affärsmöjligheter på en hållbar, växande och global offshoremarknad?

Kom och delta i vår workshop 22 mars 2018 vid Haganäs utanför Borlänge! Triple Steelix har nöjet att bjuda in till en workshop om förnybar energi till havs, en ny spännande offshoremarknad med nya affärsmöjligheter för svenska företag t.ex. från stål- och verkstadsindustrin. Workshopen ingår som en del i projektet Nya värdekedjor för offshore (vindkraft, vågkraft, tidvatten och havsbruk) som genomförs av parterna Triple Steelix, Offshore Väst,

Europas industri i fokus

Europas industri i fokus

Triple Steelix fanns på plats när EU för andra året arrangerade ”Industry Days”, där Europas industri är i fokus. Konferensen behandlade stora frågor kring EU:s konkurrenskraft globalt med mycket fokus på nödvändig ökning av innovation och entreprenörskap, kompetensförsörjning, digitalisering, miljöfrågorna, mm. Stålindustrin märktes i sammanhanget med flera föredrag och workshops. Svensk och finsk industri och innovationsförmåga framhölls i flera sammanhang som föredömen. Northvolts satsning på batterifabrik i