Här får framtidens stålforskare inspiration…

Här får framtidens stålforskare inspiration…

Triple Steelix 2.0 arrangerar det tredje internationella sommarsymposiet för avancerat stål, NSCAS (Nordic Summer Colloquium on Advanced Steel). Våra företag, kommuner och högskolor deltar. Unikt tillfälle – världen kommer till oss NSCAS sprider budskapet om en attraktiv region och startar framgångsrika samarbeten som sätter våra kommuner, högskolor och stål- och verkstadsindustrin på världskartan med sin höga kvalitet. NSCAS är en unik möjlighet för framtidens internationella stålforskare att

Lättvikt, en avgörande faktor för framtiden, 12 miljoner i utvecklingsstöd på väg…

Lättvikt, en avgörande faktor för framtiden, 12 miljoner i utvecklingsstöd på väg…

LIGHTer är en branschöverskridande nationell lättviktsarena för teknikutveckling. Den 10 maj genomförde LIGHTer en workshop och möte gällande ”Resultat och Industrinytta” som hittills ganska naturligt har handlat mycket om plast och kompositer. På seminariet genomfördes en projektkavalkad: TripleC – Sammangjutning för innovativa produkter med kombinerade egenskaper RELIGHT – Återvinning av mixade lättviktsmaterial Modulär lättviktsdesign av fackverk i kompositer TINA – Utveckling av lättare strukturkomponenter genom minimerad godstjocklek

Gör verklighet av din idé – gör den till en innovation

Gör verklighet av din idé – gör den till en innovation

Triple Steelix 2.0 finns mitt i den innovativa strömmen varje dag. Vi arbetar med innovativa företag och utvecklar idéer för framtiden. En framtid där utveckling sker i allt snabbare tempo. Det enda sättet att hänga med är att arbeta med innovation. Vänder du dig till Triple Steelix 2.0 med en ide´ kommer du att få svaret: JA…och?! Vi vill ha en dialog med dig om din idé.

SIMIS första stegen framåt

SIMIS första stegen framåt

Nu har de första stegen i SIMIS genomförts: Lär känna din kund och marknaden! Det är början på en tydlig väg för svenska innovationer till den internationella marknaden. Företagen tillsammans med forskare från Högskolan i Gävle bygger en strategisk marknadsorientering som ger en enkel och snabb internationalisering av innovationer som ligger i den tekniska framkanten.     Högskolan i Gävle utvecklar hållbara affärsrelationer vilket matchas väl av

Behöver det vara så svårt?

Behöver det vara så svårt?

Nästan alla Sveriges teknik och verkstadsföretag vill anställa personal under 2017, men ser problem att få tag på rätt kompetens. Det här riskerar att bli en katastrof för Innovationsutvecklingen och tillväxten. Visserligen sjunker arbetslösheten, men marginellt. Varför går det inte att få till en balans i utbildningssystemet så man utbildar sig rätt, och att mycket snabbare ta tillvara den kompetens som finns bland utrikesfödda. Hur svårt kan

Riskkapitaldagen – mötesplatsen för de företagsamma, riskvilligt kapital… och de stora idéerna

Riskkapitaldagen – mötesplatsen för de företagsamma, riskvilligt kapital… och de stora idéerna

Nu har du chansen att träffa och lyssna på entreprenörer, riskkapitalister, konsulter och andra som stödjer entreprenörernas och innovatörernas resa, från stor den idén till att ta en ledande plats på sin marknad. Var och när? 27 april, i Falun på Dalarnas Museum, från 8:00 fram till sena kvällen om du även vill mingla lite efter avslut ca 16:30. Ni kommer att få träffa Harald Mix, en