Börja året med nya framtidsinsikter – seminarium – Framtidens material

Börja året med nya framtidsinsikter – seminarium – Framtidens material

Framtidens material – både guld och gröna skogar Böjbart glas, liquidmetal, agion, microlattice, stål som kan flyga. Framtidens material ser ut som förr – men är också radikalt annorlunda. Vilken plats kan Sverige ta i kapplöpningen mot framtidens superdesignade och cirkulära material? Swerea lanserade sommaren 2016 en ny framtidsrapport Framtidens Material, i samarbete med Kairos Future. Tillsammans med 400 experter inom industri och akademi har vi fördjupat

Effektiv el- och energiredovisning samlade industrin och teknikleverantörer

Effektiv el- och energiredovisning samlade industrin och teknikleverantörer

Triple Steelix 2.0 och Jernkontorets energinätverk samlade ett 50-tal industrirepresentanter, teknikkonsulter, teknikleverantörer och samhällsrepresentanter hos Sandvik Materials Technology i Sandviken för att öka sina kunskaper och dela erfarenheter inom el- och energimätning i industrin. Genom digitalisering, mjukvaruutveckling och datahantering går utvecklingen snabbt och ger företag möjlighet att öka driftsäkerhet, resurseffektivitet och konkurrenskraft, vilket i sin tur leder till ökad hållbarhet. Genom billigare och effektivare teknik, förbättrad kommunikation,

Gävles Swedish Steel Yatchts i utvecklingsarbete med Grycksbobolaget Materials Development Sweden

Gävles Swedish Steel Yatchts i utvecklingsarbete med Grycksbobolaget Materials Development Sweden

Triple Steelix 2.0 fortsätter att stötta höginnovativa SSY, Swedish Steel Yatchts från Gävle genom att dra igång ett nytt utvecklingsprojekt med Grycksbobolaget MaDS, Materials Development Sweden. Det handlar om att framställa en ny komposit med ett särskilt hårt lager av en mycket kabridrik mikrokristallin legering i kombination med rostfritt stål. Det gör båtens tunna rostfria stål ännu tåligare vilket kan göra båten ännu mer attraktiv som ett

Internationaliseringsarbete för Triple Steelix 2.0 och de första kontakterna till KATIS internationella nätverk

Internationaliseringsarbete för Triple Steelix 2.0 och de första kontakterna till KATIS internationella nätverk

Som ett led i Triple Steelix internationaliseringsarbete deltog Larz Ignberg i European Cluster Collaboration Platform, (ECCP), konferens i Bryssel i november. Dessutom anordnades ett match-making-möte där tillfälle gavs att skapa kontakter med liknande organisationer runt om i Europa. -”Det finns goda möjligheter till finansiering av utvecklingsprojekt som stärker industrins konkurrenskraft inom EU. Det krävs dock oftast samarbetspartners ute i Europa i form av t.ex. kunder, leverantörer eller

Höginnovativa företag med internationellt kundfokus inför 2017

Höginnovativa företag med internationellt kundfokus inför 2017

Svenska innovationer på den internationella marknaden. Nu satsar Bergslagen på strategisk marknadsorientering för enkel och snabb internationalisering av våra företag som ligger i den tekniska framkanten. Projektet för snabbare och effektivare internationalisering av innovativa företag har dragits igång med succé och stor entusiasm där mycket konkreta frågor ställdes till företagen för att starta det strategiska marknadsarbetet med ett tydligt kundfokus. Helt unika tekniklösningar och processer utmärker deltagarna,

2016 blev ett ”lyftets år”

2016 blev ett ”lyftets år”

2016 har varit ett viktigt och ett produktivt år för Triple Steelix 2.0. Många förstudier och projekt har initierats. Nätverken och samarbeten har stärkts mellan högskolor, forskningsinstituten, regionförbunden, deltagande kommuner och näringslivet. Internationaliseringen har påbörjats och framför allt… syns resultaten av det mera fokuserade arbetet. -Vi känner att vi är ett viktigt ”kugghjul i maskineriet” av att stimulera nytänkande och innovativitet i hela regionen. Det är många