Medfinansiärer

Offentliga aktörer

Stålbolag

Regional aktörer

Medfinansiärer och övriga samarbetspartners