400 MSEK finns att nyttja årligen! Kan ditt företag utnyttja detta?

Välkommen till Sandbacka Science Park i Sandviken på informationsmöte om FFI (Fordonsstrategisk Forskning och Innovation) och FKG.

Leif Ohlsson från FKG – Fordonskomponentgruppen informerar om statens satsningar inom FFI (Fordonsstrategisk Forskning och Innovation). Staten satsar drygt 400 MSEK årligen i bidrag i olika projekt. Projektomfattningen är över 1 miljard per år.

FFI är öppen för alla företag att ansöka, eftersom man har sett att idéer från företag inom andra branscher även kan vara intressanta för fordonsindustrin och stärka den.

Informationsmöte FFI & Fordonskomponentgruppen

När: 19 april 2018

Tid: 10.00-15:00

Var: Sandbacka Science Park, Högbovägen 45, Sandviken

Kostnadsfritt!

Mötet är öppet för olika typer av företag t ex producerande företag i olika branscher, underleverantörer eller produktägare, tjänste-, logistik- och transportföretag, konsultverksamheter och IT-företag.

Man kommer även att få information om aktuell utveckling inom projekt El-väg E 16 och vad som är på gång inom utsläppsfria transporter i Mellansveriges logistiknav.

Vänligen anmäl dig senast den 10 april till: anders.lundell@sandviken.se

Eventuella frågor: leif.ohlsson@fkg.se eller magnus.ernstrom@regiongavleborg.se