Nytt projekt som syftar till att öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag i Europa

Triple Steelix i COSME-projekt.

Ett 2-årigt projekt, ”PIMAP”, som finansieras till 75% av EU:s COSME-program och som syftar till att öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag i Europa har startats.

Det franska klustret Alpha-RLH är koordinatorer och Triple Steelix deltar tillsammans med Joensuu Science Park (Finland) och Produtech, Portugal. Målet är att bli tillräckligt konkurrenskraftiga för att kunna nå globala marknader. USA och Kanada är målområden för projektet, som handlar om utnyttjande av fotonik (givare, instrument, baserade på t.ex. optik och mikrovågsteknik, mm) för t.ex. processkontroll, kvalitetskontroll, processtyrning, digitalisering och analys inom bl.a. stål- och verkstadsindustri.

Intresserade kan kontakta Larz Ignberg, Processledare, Triple Steelix för mer information, 070 568 04 80, larz.ignberg@triplesteelix.se

Projektets verksamhet kan även följas här: https://www.clustercollaboration.eu/escp-profiles/pimap-partnership