Europas industri i fokus

Triple Steelix fanns på plats när EU för andra året arrangerade ”Industry Days”, där Europas industri är i fokus.

Konferensen behandlade stora frågor kring EU:s konkurrenskraft globalt med mycket fokus på nödvändig ökning av innovation och entreprenörskap, kompetensförsörjning, digitalisering, miljöfrågorna, mm. Stålindustrin märktes i sammanhanget med flera föredrag och workshops. Svensk och finsk industri och innovationsförmåga framhölls i flera sammanhang som föredömen. Northvolts satsning på batterifabrik i Sverige uppmärksammades stort.

I det globala sammanhanget har EU:s betydelse relativt sett minskat och med dagens utvecklingstakt beräknas antalet invånare i EU vara mindre än 10 % av jordens befolkning inom en inte alltför avlägsen framtid. Mycket av den innovation och utveckling som sker inom industrin försiggår redan idag i Asien och USA. För att öka vårt inflytande, möjligheter och konkurrenskraft behöver innovation inom industrin öka och diskussionerna rörde sig bl.a. kring hur man kan öka effektiviteten och minska byråkratin i EU:s stödprogram med målet att öka satsningarna på FoU och innovation trots Brexit.

Situationen och möjligheterna kring kluster och innovationsnätverk (t.ex. Triple Steelix) har lyfts upp till högsta EU-nivå och ses vara en väg att stödja framför allt innovationskraften och tillväxten hos de mindre och medelstora företagen.

För att understryka frågornas vikt deltog flera höga EU-dignitärer i mötet via videolänk och på plats, bl.a. Europakommissionens president Jean-Claude Junker och EU-parlamentets president Antonio Tajani. Ca 700 deltagare kom till de fullbokade mötena, som också p.g.a. det stora intresset gick att följa live via webben.
Mer info finns på: https://ec.europa.eu/info/events/eu-industry-day_en
och https://twitter.com/search?q=%23EUIndustryDay&src=typd